Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4804/TCHQ-KTTT cảu Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế GTGT

Số hiệu: 4804/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 15/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4804/TCHQ-KTTT
V/v: hoàn thuế GTGT  

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi :

- Công ty xuất nhập khẩu vật tư kỹ thuật
  (157 Đường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội)
  - Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 0298RCHN ngày 26/8/2005 của Công ty Xuất nhập khẩu Vật tư Kỹ thuật đề nghị bổ sung hồ sơ để xin hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 4, Mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, thì thiết bị thuộc lọai trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp Công ty Xuất nhập khẩu Vật tư Kỹ thuật xuất trình đầy đủ hồ sơ để xác định lô hàng thiết bị khuếch tán và ngưng tụ chân không nhập khẩu cho Ban quản lý dự án phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ hàn và xử lý bề mặt của Viện nghiên cứu cơ khí, phục vụ trực tiếp cho haọt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì được khấu trừ hoặc hoàn lại số tiền thuế GTGT đã nộp theo hướng dẫn tại công văn số 5249/TC-CST ngày 29/4/2005 của Bộ Tài chính V/v khấu trừ, hoàn thuế GTGT đã nộp thừa, nộp nhầm ở khâu nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Xuất nhập khẩu Vật tư Kỹ thuật biết liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi công ty đăng ký tờ khai nhập khẩu để được hướng dẫn, giải quyết cụ thể.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Viện nghiên cứu Cơ khí
(Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy HN)
- Lưu VT, TCHQ (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4804/TCHQ-KTTT cảu Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.186

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170