Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4797/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế GTGT

Số hiệu: 4797/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4797/TCT-PCCS
V/v: thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại – Du lịch xứ Thanh
(87 Lê Lợi, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa)

 

Trả lời công văn số 48/2006/CV-DLXT ngày  17/11/2006 của Công ty TNHH Thương mại – Du lịch Xứ Thanh về thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động thuê và cho thuê xe ôtô du lịch, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 2.37 Mục II, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT quy định: "Vận tải, bốc xếp bao gồm hoạt động vận tải hàng hóa, hành lý, hành khách và bốc xếp hàng hóa, hành lý, không phân biệt cơ sở trực tiếp vận tải hay thuê lại, trừ hoạt động môi giới, đại lý chỉ hưởng hoa hồng" áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Tại Điểm 3.18 Mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: "Cho thuê nhà, văn phòng, kho tàng, bến bãi, nhà xưởng, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải", áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Căn cứ hướng dẫn trên, Công ty TNHH Thương mại – Du lịch Xứ Thanh là đơn vị kinh doanh du lịch lữ hành, có hoạt động thuê cho thuê xê ô tô du lịch thì:

- Trường hợp Công ty thuê xe của đơn vị khác để chuyên chở hành khách du lịch áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5% của hoạt động vận tải.

- Trường hợp Công ty thuê xe của đơn vị khác sau đó cho khách du lịch thuê lại xe được coi là hoạt động cho thuê phương tiện vận tải, áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Thương mại – Du lịch Xứ Thanh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4797/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.144
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6