Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4784/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Khấu trừ thuế GTGT

Số hiệu: 4784/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 18/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4784/TCT-PCCS
V/v: Khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 2534/CT-THDT ngày 08/11/2006 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa kiến nghị kết luận của Kiểm toán Nhà nước Khu vực III về việc khấu trừ thuế GTGT của Doanh nghiệp tư nhân Biển Nha Trang, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 9 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT, tại Tiết a, Khoản 1 quy định: "Thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng thì được khấu trừ toàn bộ" và tại Khoản 2 quy định căn cứ để xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: "Đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào là số tiền thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ; trường hợp nộp thay cho nhà thầu nước ngoài hoặc đối tượng khác theo quy định của pháp luật là chứng từ nộp thuế thay".

Căn cứ quy định trên, nếu trường hợp Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thuận An thỏa thuận với ông Bùi Văn Thân được góp vốn bằng quyền sử dụng đất, còn Công ty TNHH Thuận An bỏ vốn đầu tư để xây dựng khách sạn. Công ty TNHH Thuận An đã ký hợp đồng giao thầu xây dựng cho Công ty XD – TMDV Nhân Bản xây dựng công trình. Khi hoàn thành, Công ty XD – TMDV Nhân Bản đã nghiệm thu bàn giao và xuất hóa đơn cho Công ty TNHH Thuận An.

Sau đó, Công ty TNHH Thuận An chưa đăng ký quyền sở hữu tài sản trên đất, nhưng do Điều kiện khách quan không thể tiếp tục thực hiện được hợp đồng hợp tác kinh doanh nên hai bên thỏa thuận thu hồi vốn. Ngày 03/12/2003 Ông Bùi Văn Thân đã đăng ký kinh doanh thành lập Doanh nghiệp tư nhân Biển Nha Trang và ngày 05/4/2004 Công ty TNHH Thuận An ký hợp đồng bán giá trị công trình đã đầu tư trên đất của Doanh nghiệp tư nhân Biển Nha Trang (trước đây là của ông Bùi Văn Thân) cho Doanh nghiệp tư nhân Biển Nha Trang và lập hóa đơn GTGT, kê khai nộp thuế theo quy định. Nếu Doanh nghiệp tư nhân Biển Nha Trang sử dụng công trình mua vào do Công ty TNHH Thuận An lập để hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được kê khai, khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào ghi trên hóa đơn.

Khi kết thúc hoạt động kinh doanh hoặc chuyển nhượng công trình này cho tổ chức, cá nhân khác thì Doanh nghiệp tư nhân Biển Nha Trang phải làm thủ tục thanh lý, chuyển nhượng theo giá thị trường và kê khai nộp thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với toàn bộ giá bán, chuyển nhượng công trình theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4784/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Khấu trừ thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.312
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6