Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4784/TCHQ-KTTT về việc báo cáo triển khai giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4784/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 24/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4784/TCHQ-KTTT
V/v Báo cáo triển khai giá TT

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Khánh Hoà

Qua xem xét báo cáo tình hình thực hiện văn bản hướng dẫn về trị giá tính thuế tại công văn số: 606/HQQT-NV ngày 05/9/2008 của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Về phân cấp tham vấn trị giá tính thuế; Căn cứ quy định tại tiết a, điểm 5, mục I, phần III, Thông tư số: 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính và công văn số: 8956/BTC-TCHQ ngày 01/8/2008 của Bộ Tài chính, thì: Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện tham vấn, căn cứ tình hình thực tế, khả năng quản lý, Cục trưởng cục Hải quan tỉnh, thành phố có thể phân cấp cho Chi cục trưởng thực hiện việc tham vấn đối với một số trường hợp cụ thể và chịu trách nhiệm về việc tham vấn của Chi cục. Do vậy, việc phân cấp toàn bộ công tác tham vấn cho các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện như báo cáo nêu trên của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa là không đúng với quy định tại Thông tư số: 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 và công văn số: 8956/BTC-TCHQ ngày 01/8/2008 của Bộ Tài chính.

- Về danh mục mặt hàng trọng điểm. Đến nay đã hơn 03 tháng hiệu lực của Thông tư số: 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính, Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa chưa ban hành danh mục mặt hàng trọng điểm là quá chậm so với quy định.

Để khắc phục tình trạng trên, yêu cầu Cục Hải quan Khánh Hòa:

1- Khẩn trương thực hiện lại việc phân cấp tham vấn đối các trường hợp phải tham vấn theo đúng quy định tại Thông tư số: 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 và công văn số: 8956/BTC-TCHQ ngày 01/8/2008 của Bộ Tài chính.

2- Xây dựng và ban hành ngay danh mục mặt hàng trọng điểm theo đúng quy định tại Thông tư số: 40/2008/TT-BTC , trong đó chú ý mặt hàng có thuế suất cao, thường xuyên nhập khẩu, khả năng gian lận lớn...

3- Trên cơ sở danh mục mặt hàng trọng điểm tổ chức thu thập, phân ích, tổng hợp thông tin để xây dựng danh mục dữ liệu mặt hàng trọng điểm nhằm hỗ trợ cho công tác kiểm tra, tham vấn những mặt hàng này.

4- Nâng cao hiệu quả công tác tham vấn trên cơ sở chuẩn bị kỹ hồ sơ, thu thập thông tin tìm căn cứ, cơ sở bác bỏ trị giá khai báo trước khi tổ chức tham vấn.

Thực hiện chế độ báo cáo kết quả tham vấn theo mẫu tại công văn số: 4080/TCHQ-KTTT ngày 25/8/2008.

5- Báo cáo kết quả triển khai về Tổng cục (Vụ Kiểm tra thu thuế XNK) trước ngày 30/9/2008.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4784/TCHQ-KTTT về việc báo cáo triển khai giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.709
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77