Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4779 TCT/CS ngày 17/12/2002 của Bộ Tài chính-Tổng Cục thuế về việc ưu đãi đầu tư

Số hiệu: 4779TCT/CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 17/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4779 TCT/CS
V/v ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 544 CT/NV ngày 23/10/2002 và công văn số 428/CT-NV ngày 21/8/2002 của Cục thuế tỉnh Quảng Nam đề nghị giải đáp vướng mắc về chính sách thuế đối với đơn vị được hưởng ưu đãi đầu tư, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Công ty TNHH Đông Tín chuyển đổi từ Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp Hồng Bàng thành công ty trách nhiệm hữu hạn và do chính ông Dương Quang Cường trước đây là chủ nhiệm hợp tác xã nay làm giám đốc công ty thì Công ty TNHH Đông tín không được coi là mới thành lập để được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo qui định tại điểm 1.1, mục II, phần B Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước.

Tại điểm 4, mục III, Phần C Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 có qui định: "Trường hợp có sự thay đổi về chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư trong thời gian được hưởng ưu đãi về thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này, chủ đầu tư mới nếu đáp ứng điều kiện về ưu đãi đầu tư theo qui định thì tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại của khoản ưu đãi về thuế cụ thể ghi trong Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp cho chủ đầu tư cũ của dự án đầu tư. Chủ đầu tư mới có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ mà chủ đầu tư cũ đã cam kết thực hiện với Nhà nước".

Theo hướng dẫn nêu trên, Công ty TNHH Đông Tín nếu đáp ứng điều kiện về ưu đãi đầu tư theo qui định thì sẽ được hưởng ưu đãi về thuế cho khoảng thời gian còn lại (nếu Hợp tác xã Hồng Bàng vẫn còn thời gian được hưởng ưu đãi).

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4779 TCT/CS ngày 17/12/2002 của Bộ Tài chính-Tổng Cục thuế về việc ưu đãi đầu tư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.802
DMCA.com Protection Status