Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4774/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc Kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào quá hạn

Số hiệu: 4774/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 18/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4774/TCT-DNNN
V/v: Kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào quá hạn

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng Ngô Quyền Hải Phòng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 244/CV-CT ngày 14/6/2006 của Công ty cổ phần xây dựng Ngô Quyền Hải Phòng về việc kê khai, khấu trừ thuế đối với hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào quá thời hạn do Vụ Chính sách thuế chuyển đến. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 10/01/2006, Bộ Tài chính đã có công văn số 340/BTC-TCT hướng dẫn về việc kê khai, khấu trừ thuế đối với hóa đơn GTGT đầu vào quá thời hạn quy định. Để có cơ sở trình Bộ Tài chính xem xét xử lý đối với trường hợp cụ thể, đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế Hải Phòng để lập hồ sơ, giải trình bằng văn bản trong việc kê khai hóa đơn GTGT chậm quá thời hạn 3 tháng; đồng thời xác định rõ việc kê khai, nộp thuế GTGT của Công ty tàu quốc và xây dựng tỉnh Hưng Yên đối với hóa đơn đã phát hành cho Công ty nêu trên. Hồ sơ gửi về Tổng cục Thuế số 123 Lò Đúc, thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần xây dựng Ngô Quyền Hải Phòng biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Hải Phòng;
- Lưu: VT, DNNN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến
 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4774/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc Kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào quá hạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.168
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126