Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 476/STP-TC&BTTP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Nguyễn Văn Vĩnh
Ngày ban hành: 15/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH TIỀN GIANG
SỞ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 476/STP-TC&BTTP
V/v thực hiện lệ phí chứng thực của cấp huyện, cấp xã.

Mỹ Tho, ngày 15 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các sở, ngành có liên quan;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công.

 

Ngày 17/10/2008, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực. Trong Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP không có hướng dẫn về lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

Sau khi xin ý kiến và được sự thống nhất của Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp hướng dẫn việc thực hiện lệ phí chứng thực của cấp huyện, cấp xã như sau:

1. Đối với việc thu lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch: Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP không hướng dẫn về lệ phí chứng thực các hợp đồng, giao dịch của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã. Do đó, khi chứng thực các hợp đồng, giao dịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp tục thực hiện việc thu lệ phí theo mức thu tại Phụ lục số 2 - Biểu mức thu lệ phí áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực. Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã, khi thực hiện chứng thực các hợp đồng, văn bản về bất động sản, Ủy ban nhân dân cấp xã được thu lệ phí chứng thực theo mức thu lệ phí chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp huyện như đã nêu trên.

2. Đối với việc thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực theo Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP: Trong khi chờ Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu cụ thể, thì thực hiện theo Công văn số 6991/UBND-NC ngày 11/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

- Cấp bản sao từ sổ gốc: 3.000 đồng/bản;

- Chứng thực bản sao từ bản chính: 2.000 đồng/trang, từ trang thứ 03 trở lên thì mỗi trang thu 1.000 đồng/trang, tối đa thu 100.000 đồng/bản;

- Chứng thực chữ ký: 10.000 đồng/trường hợp.

Cơ quan thực hiện thu lệ phí được trích để lại 50% trên tổng số tiền lệ phí thu được để trang trải chi phí cho việc thu lệ phí theo chế độ quy định. Đối với 50% số tiền thu lệ phí còn lại, cơ quan thu lệ phí phải nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Riêng đối với Ủy ban nhân dân dân cấp xã phải nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách cấp xã. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý, sử dụng đúng quy định và đảm bảo trang trải các khoản chi cho hoạt động cấp bản sao và chứng thực.

Trưởng phòng Tư pháp có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện và thực hiện đúng nội dung hướng dẫn tại Công văn này. Đồng thời sao gửi và tổ chức triển khai đến Ủy ban nhân dân cấp xã, công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện.

Phòng Tổ chức và Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp giúp lãnh đạo Sở theo dõi việc thực hiện nội dung Công văn này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Tư pháp để hướng dẫn tiếp.

(Đính kèm Công văn số 3854/BTP-HCTP ngày 28/11/2008 của Bộ Tư pháp và Công văn số 6991/UBND-NC ngày 11/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Sở Tài chính (để báo cáo);
- Phòng Tư pháp các huyện, TP, TX;
- Ban Lãnh đạo Sở Tư pháp;
- Phòng TC&BTTP; PCC số 1, số 2, số 3;
- Các đồng chí phụ trách huyện;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Vĩnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 476/STP-TC&BTTP thực hiện lệ phí chứng thực của cấp huyện, xã do Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.564

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.25.51