Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4746 TCT/NV6 ngày 13/12/2002 của Bộ Tài chính-Tổng Cục thuế về việc miễn giảm thuế TNDN cho doanh nghiệp NN thực hiện cổ phần hoá

Số hiệu: 4746TCT/NV6 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 13/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4746 TCT/NV6
V/v miễn, giảm thuế TNDN cho doanh nghiệp NN thực hiện cổ phần hoá

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần Bê tông Hà Cầm
(Thông Phong Bắc - xã Hoà Thọ - Hoà Vang - TP. Đà Nẵng)

Trả lời công văn số 78/CV-CT ngày 28/10/2002 của Công ty hỏi về chính sách miễn, giảm thuế TNDN đối với DNNN thực hiện cổ phần hoá Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước:

Tại Điểm 1.1.1, Mục II, Phần B Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ qui định chi Tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/HQ10 qui định: "Đối tượng áp dụng là: cơ sở sản xuất, kinh doanh mới thành lập (bao gồm cả các trường hợp doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành công ty cổ phần theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP) đáp ứng các Điều kiện về lao động, ngành, nghề thuộc lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư theo qui định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP"

Căn cứ qui định nêu trên nếu Công ty Cổ phần Bê tông Hoà Cầm là doanh nghiệp Nhà nước thực hiện cổ phần hoá và có hoạt động ngành nghề Xây dựng và S X vật liệu xây dựng đáp ứng Điều kiện qui định tại Điểm 1,2,3,4, Mục II và Điểm 7 Mục VII Danh Mục A ban hành kèm theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Danh Mục A, B và C ban hành tại phụ lục kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/71999 của Chính phủ qui định chi Tiết thi hành Luật KKĐTTN (sửa đổi) thì được xét ưu đãi về thuế suất và miễn, giảm thuế TNDN đối với cả hai hoạt động xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng.

Nếu các hoạt động xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng của Công ty không đáp ứng Điều kiện về ngành nghề qui định tại Danh Mục A nêu trên thì sẽ được hưởng ưu đãi thuế như sau:

+ Trước ngày 5/7/2002 thực hiện theo qui định tại Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998, theo đó Công ty được giảm 50% thuế TNDN trong 2 năm liên tiếp kể từ khi có chuyển sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

+ Từ ngày 5/7/2002 trở đi thực hiện theo qui định tại Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002, theo đó Công ty không được giảm 50% thuế trong 2 năm như  nêu trên.

Căn cứ theo Luật thuế TNDN:

Nếu sau khi thực hiện cổ phần hoá, Công ty có dự án đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất thì sẽ được xét miễn, giảm thuế theo qui định tại Điểm 3, Mục I, Phần Đ Thông tư  số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ qui định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Công ty được lựa chọn ưu đãi miễn, giảm thuế theo một trong hai Luật nêu trên cho mỗi hoạt động nếu Công ty hạch toán riêng hoạt động sản xuất và hoạt động xây dựng.

Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn cụ thể./.

 

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4746 TCT/NV6 ngày 13/12/2002 của Bộ Tài chính-Tổng Cục thuế về việc miễn giảm thuế TNDN cho doanh nghiệp NN thực hiện cổ phần hoá

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.323
DMCA.com Protection Status