Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4745/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế GTGT 5%

Số hiệu: 4745/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 15/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4745/TCT-PCCS
V/v: thuế suất thuế GTGT 5%

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2006

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cà Mau

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01/2006/T.T-CTY ngày 27/10/2006 của Công ty TNHH Tư vấn thiết kết XD Miền Tây hỏi về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình (có bản phô tô kèm theo); Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế nghiên cứu giải quyết thỏa đáng, đúng pháp luật đối với doanh nghiệp như sau:

Tại Tiết 2.16, Điểm 2, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn dịch vụ áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%: "Dịch vụ khoa học và công nghệ bao gồm các hoạt động ứng dụng, hướng dẫn về khoa học, kỹ thuật cụ thể sau đây:… Lập báo cáo nghiên cứu khả thi và tiền khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường;…"

Căn cứ hướng dẫn trên, các hoạt động lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đầu tư trong đó các bước thực hiện nội dung công việc thuộc chuyên ngành khoa học, kỹ thuật xây dựng và ứng dụng, hướng dẫn khoa học, kỹ thuật xây dựng được áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Cà Mau được biết thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Công ty TNHH TVTK&XD Miền Tây – 15 Trần Hưng Đạo,  P5, TP. Cà Mau;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4745/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế GTGT 5%

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.462
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93