Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4736/TCHQ-KTTT về việc một số nội dung về công tác quản lý giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4736/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 22/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4736/TCHQ-KTTT
V/v Một số nội dung về công tác quản lý giá tính thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Tổng cục Hải quan nhận được các văn bản của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: công văn số 2038/CHQ-TGTT ngày 19/8/2008 báo cáo tình hình triển khai văn bản hướng dẫn về trị giá tính thuế; Quyết định số 1446/CHQ-TGTT ngày 08/7/2008 về việc ủy quyền tham vấn giá tính thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến sau:

- Công tác phân cấp tham vấn trị giá tính thuế chưa đúng nội dung của công văn số 8956/BTC-TCHQ ngày 01/8/2008 của Bộ Tài chính (nội dung công văn này hướng dẫn phân cấp tham vấn cho Chi cục trưởng, tuy nhiên Quyết định số 1446/CHQ-TGTT ngày 08/7/08 của Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là ủy quyền tham vấn cho Chi cục); việc phân cấp tham vấn chưa đạt hiệu quả, tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ trường hợp tham vấn, bác bỏ trị giá khai báo và xác định lại trị giá tính thuế đạt tỷ lệ thấp, trong khi đó tại phòng Trị giá tính thuế lại không có trường hợp nào tham vấn.

- Công tác triển khai xây dựng danh mục mặt hàng trọng điểm còn chậm so với thời hiệu của Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/08 của Bộ Tài chính dẫn đến trường hợp mặt hàng nhập khẩu có mức giá khai báo thấp không được tham vấn, xác định giá ngay tại khâu thông quan, tạo sơ hở trong công tác quản lý giá tại đơn vị.

- Công tác cập nhật dữ liệu vào chương trình GTT22 chưa đầy đủ, còn có hiện tượng thiếu dữ liệu, ví dụ mặt hàng rượu thuộc danh mục quản lý rủi ro nhập khẩu theo tờ khai số 148 NKD ngày 06/9/2008 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng – Sân bay Vũng Tàu, tra cứu dữ liệu GTT22 đến ngày 17/9/08 không có dữ liệu.

Để công tác quản lý giá được chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu:

1. Thực hiện lại việc phân cấp tham vấn đối với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ sao cho đạt hiệu quả hơn và điều chỉnh bản Quyết định ủy quyền thành Quyết định phân cấp tham vấn trị giá tính thuế.

2. Khẩn trương triển khai xây dựng danh mục mặt hàng trọng điểm để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý giá theo đúng quy định tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, trong đó cần tập trung chú trọng mặt hàng thường xuyên nhập khẩu, thuế suất cao … đồng thời xây dựng dữ liệu giá kèm theo danh mục mặt hàng trọng điểm để hỗ trợ công tác kiểm tra, tham vấn đạt hiệu quả.

3. Làm rõ lý do, nguyên nhân vì sao có tình trạng thiếu dữ liệu trên hệ thống GTT22 trong khi vẫn có dữ liệu trên chương trình số liệu XNK. Khẩn trương có biện pháp khắc phục, đồng thời cập nhật, truyền nhận ngay những tờ khai còn thiếu. Chấm dứt tình trạng thiếu dữ liệu trên hệ thống GTT22 như hiện nay.

4. Báo cáo nội dung thực hiện điểm 1, điểm 2, điểm 3 nêu trên về Tổng cục Hải quan trước ngày 30/9/2008.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4736/TCHQ-KTTT về việc một số nội dung về công tác quản lý giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.888
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.186.112