Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 473/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chi phí hỗ trợ tiếp thị

Số hiệu: 473/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 25/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 473/TCT-PCCS
V/v: chi phí hỗ trợ tiếp thị

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty TNHH LPK

Trả lời công văn số 11CV/LPK/2006 ngày 14/12/2006 của Công ty TNHH LPK hỏi về chính sách chi hỗ trợ tiếp thị, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hợp đồng giữa Công ty TNHH EXXONMOBIL Việt Nam với Công ty TNHH LPK có quy định Công ty TNHH LPK được phép chi mua các sản phẩm hỗ trợ cho từng cơ sở tiêu thụ hàng hóa EXXONMOBIL đúng theo danh mục sản phẩm và giá trị tiền mà Công ty TNHH EXXONMOBIL Việt Nam đã duyệt và cũng nhận lại đúng bằng số tiền đã chi mua các vật dụng để cung cấp cho sở tiêu thụ. Như vậy, trên thực tế Công ty TNHH LPK chỉ thu của Công ty TNHH EXXONMOBIL Việt Nam để khuyến mại cho người mua hàng theo yêu cầu của Công ty TNHH EXXONMOBIL Việt Nam, đây là khoản thu hộ, chi hộ của Công ty. Công ty TNHH LPK không được hạch toán khoản thu hộ vào doanh thu đồng thời không hạch toán khoản chi hộ vào chi phí của công ty.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 473/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chi phí hỗ trợ tiếp thị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.874
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93