Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4729/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc giảm tiền sử dụng đất

Số hiệu: 4729/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 14/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4729/TCT-TS
V/v: giảm tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 17028 CT/THDT ngày 30/10/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với gia đình chính sách, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 3, Mục I và Điểm 2, Mục III, Phần C Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thương bệnh binh thì trường hợp Bà Đoàn Thị Lựu không thuộc đối tượng đụơc xét miễn, giảm tiền sử dụng đất khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định trên.

Tuy nhiên theo Mục 7, Điều 2 Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở, quy định: "… Trong trường hợp người có công với cách mạng đã mất mà thân nhân chủ yếu của họ (bố, mẹ, vợ, chồng, con hoặc người nuôi dưỡng trực tiếp) thực sự gặp khó khăn về nhà ở thì địa phương xem xét, hỗ trợ họ cải thiện nhà ở theo chính sách hiện hành…".

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp năm 1994, Ủy ban nhân dân xã giao đất cho Ông Long là thương binh hạng 3/4 (Ông Long đã chết), đến năm 2005, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì mới cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ Ông Long là Bà Đoàn Thị Lựu, vì vậy nếu gia đình Bà Lựu hiện nay thực sự có khó khăn về nhà ở thì Cục thuế báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để hỗ trợ cho gia đình Bà Lựu theo quy định của chính sách, trong đó có việc xét miễn, giảm tiền sử dụng đất theo Quyết định số 118/TTg nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4729/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc giảm tiền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.199
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6