Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4728/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc không giải quyết thủ tục hoàn thuế phôi thép NK

Số hiệu: 4728/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ATỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4728/TCHQ-KTTT
V/v: không giải quyết thủ tục
hoàn thuế phôi thép NK

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục hải quan tỉnh Thanh Hóa

Ngày 20/10/2005, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4374/TCHQ-KTTT thông báo dừng miễn thuế đối với phôi thép nhập khẩu.

Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa tại công văn số 690/CHQ-NV ngày 10/10/2005, đến ngày 20/5/2005, Công ty TNHH cán thép Tam Điệp đã được Bộ Tài chính hoàn trả số tiền thuế đã nộp ngân sách đối với 39.455,312 tấn phôi thép thực nhập khẩu trong năm 2005.

Trong khi chờ Bộ Tài chính lấy ý kiến của các Bộ liên quan về việc xử lý thuế đối với phôi thép nhập khẩu, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa không thực hiện thủ tục đề nghị hoàn trả tiền thuế đã nộp ngân sách gửi Vụ Ngân sách – Bộ Tài chính đối với các lô hàng phôi thép còn lại của Công ty TNHH cán thép Tam Điệp, nhập khẩu trước ngày 20/10/2005.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4728/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc không giải quyết thủ tục hoàn thuế phôi thép NK

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.154

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170