Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4722 TCT.NV5 ngày 12/12/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục thuế về việc thuế đối với lãi cổ phần

Số hiệu: 4722TCT.NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đình Vũ
Ngày ban hành: 12/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4722 TCT.NV5
V/v thuế đối với lãi cổ phần

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Xí nghiệp TNHH Tropical Investments Việt Nam
- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục thuế nhận được công văn số 11/TIC-2002 ngày 2/10/2002 của Xí nghiệp TNHH Tropical Investments Việt Nam và công văn số 7290/C T-ĐTXN ngày 17/9/2002 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề thuế đối với lãi cổ phần. Về vấn đề này Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 74TC/TCT ngày 20/10/1997 hướng dẫn thực hiện các qui định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Thông tư số 89/1999/TT-BTC ngày 16/7/1999, hướng dẫn thực hiện các qui định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Thông tư số 146/1999/TT-BTC ngày 17/12/1999, hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế theo qui định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành luật khuyến khích đầu tư trong nước của Bộ Tài chính, trường hợp Xí nghiệp Tropical Consolidated Corp. Sdn. Bhd sở hữu cổ phần của ngân hàng TMCP Phương Nam và nhận lãi cổ phần phát sinh từ năm 1995 đến 2000 thì khoản lãi cổ phần này không thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) từ ngân hàng TMCP Phương Nam vì là lợi nhuận được chia sau khi ngân hàng TMCP Phương Nam đã nộp thuế lợi tức (hoặc thuế TNDN). Khi Xí nghiệp Tropical Consolidated Corp. Sdn. Bhd chuyển cổ phần về nước. Xí nghiệp phải nộp thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài với thuế suất là 5%.

Về việc thực hiện mua cổ phần của ngân hàng TMCP Phương Nam bằng cách thông qua các cá nhân của Xí nghiệp Tropical Consolidated Corp. Sdn. Bhd không đúng qui định. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét xử lý theo qui định./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Vũ

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4722 TCT.NV5 ngày 12/12/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục thuế về việc thuế đối với lãi cổ phần

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.905
DMCA.com Protection Status