Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4708 TCT/NV5 ngày 10/12/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục thuế về việc thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ bán hàng đại lý hưởng hoa hồng

Số hiệu: 4708TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đình Vũ
Ngày ban hành: 10/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4708 TCT/NV5
Về việc thuế GTGT đối với dịch vụ bán hàng đại lý hưởng hoa hồng

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Trả lời công văn số TN/HTN/L041102 ngày 5/11/2002 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam về vấn đề thuế giá trị giá tăng đối với dịch vụ bán hàng đại lý hưởng hoa hồng, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo qui định tại Mục II, phần C; Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính, cơ sở bán hàng đại lý theo giá qui định của chủ hàng, hưởng hoa hồng không phải nộp thuế GTGT đối với hàng hoá bán đại lý và tiền hoa hồng được hưởng phải có đủ điều kiện đã nêu tại công văn số 4022 TCT/NV5 ngày 25/10/2002 của Tổng cục thuế gửi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, trong đó điều kiện thứ 3 được hiểu như sau:

Đối với hoá đơn lập cho hàng hoá bán thông qua đại lý, chủ hàng (thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) phải lập hoá đơn GTGT khi xuất hàng giao cho đại lý, Trường hợp chủ hàng đăng ký với cơ quan thuế thực hiện lập Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ khi xuất hàng giao cho đại lý thì từng kỳ hoặc hàng tháng tuỳ theo hợp đồng giữa hai bên) căn cứ vào số hàng đại lý đã bán, bên chủ hàng phải lập hoá đơn GTGT cho số hàng giao cho đại lý. Hoá đơn là căn cứ bên chủ hàng kê khai thuế GTGT đối với hàng hoá bán ra và bên đại lý kê khai về hàng hoá bán đại lý.

Đối với tiền hoa hồng, bên đại lý phải lập hoá đơn bán hàng hoặc hoá đơn GTGT tuỳ theo loại hoá đơn bên đại lý được sử dụng) ghi tiền hoa hồng đề nghị bên chủ hàng thanh toán Tiền hoa hồng đại lý nhận được không phải tính và kê khai nộp tuế GTGT. Chủ hàng chi trả tiền hoa hồng đại lý được tính vào chi phí tiêu thụ hàng hoá.

Theo các qui định hiện hành, việc thanh toán giữa bên chủ hàng và bên đại lý do hai bên thoả thuận nhưng phải lập hoá đơn đúng với hàng hoá thực tế bán ra để kê khai tính thuế hàng tháng.

Tổng cục thuế thông báo để Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được biết./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Vũ

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4708 TCT/NV5 ngày 10/12/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục thuế về việc thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ bán hàng đại lý hưởng hoa hồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.002
DMCA.com Protection Status