Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4667/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc Kê khai, nộp thuế TNCN của VPĐD tại Việt Nam

Số hiệu: 4667/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 11/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4667/TCT-TNCN
V/v: Kê khai, nộp thuế TNCN vủa VPĐD tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HỒNG ĐỨC
(Địa chỉ: Tòa nhà Melia, phòng 603, số 44B, Lý Thường Kiệt, Hà Nội)

 

Trả lời văn bản ngày 27/11/2006 của Văn phòng Luật sư Hồng Đức về việc kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân của văn phòng đại diện (VPĐD) công ty nước ngoài tại Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 2, Mục IV và Điểm 1, Mục VI Thông tư số 05/2002/TT-BTC ngày 17/01/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2001/NĐ-CP ngày 23/10/2001 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, thì: "Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm và nghĩa vụ: chủ động khai báo, đăng ký kê khai với cơ quan thuế địa phương việc thu thuế thu nhập của cá nhân theo phương thức khấu trừ tại đơn vị mình; hướng dẫn cho người có thu nhập chịu thuế thực hiện thủ tục khai báo, lập tờ khai về thuế thu nhập" và "Trường hợp cá nhân, tổ chức chi trả thu nhập, mang hộ quà biếu, quà tặng từ nước ngoài chuyển về nếu có hành vi không khai báo, không đăng ký, kê khai các cá nhân thuộc diện chịu thuế, không khấu trừ tiền thuế thu nhập trước khi chi trả thu nhập gây thất thu thuế thu nhập cá nhân thì phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Ngân sách Nhà nước số thuế bị thất thoát và bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế".

Như vậy, nếu trong Khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2004 (trước khi Pháp lệnh số 14/2004/PL-UBTVQH11 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao có hiệu lực thi hành) mà trưởng văn phòng đại diện đăng ký nộp thuế trực tiếp tại cơ quan thuế thì VPĐD vẫn được coi là đơn vị chịu trách nhiệm cho việc kê khai, nộp thuế của cá nhân. Trường hợp VPĐD phát hiện cá nhân kê khai sai hoặc nộp thuế không đầy đủ thì VPĐD sẽ có trách nhiệm nộp đủ số thuế còn thiếu của cá nhân đó vào NSNN.

Tổng cục Thuế trả lời để Văn phòng Luật sư Hồng Đức biết và thực hiện./.

 


 Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4667/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc Kê khai, nộp thuế TNCN của VPĐD tại Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.549
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192