Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4667/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 04/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4667/TCHQ-KTTT
V/v: thực hiện các QĐ điều chỉnh TNK xăng dầu

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi  : Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Trong thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành một số Quyết định sửa đổi thuế nhập khẩu mặt hàng xăng dầu. Tại Điều 2 của các quyết định này có ghi: “Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày…”

Tuy nhiên, trên thực tế, Văn phòng Chính phủ chưa đăng công báo các Quyết định trên. Để giải quyết vấn đề này Bộ Tài chính đã có công văn báo cáo Thủ Tướng Chính phủ. Trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ Tướng Chính phủ, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố áp dụng hiệu lực thi hành của các Quyết định này theo thời gian đã ghi rõ trong Điều 2 của Quyết định.

Ví dụ:

Trong Quyết định số 51/2006/QĐ-BTC ngày 22/9/2006 có ghi:

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 26/9/2006”; Thì thực hiện áp dụng Quyết định này cho các tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 26/9/2006.

Tổng cục Hải quan thông báo để cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện thống nhất.

 

 

Nơi nhận :
- Như  trên ;
- LĐạo Bộ (Để b/c);
- Vụ CST (BTC);
- Vụ PC (BTC);
- Các Đvị thuộc, trực thuộc TCHQ;
- Lưu: VT, KTTT (20)

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 


 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4667/TCHQ-KTTT ngày 04/10/2006 của Tổng cục Hải Quan về việc thực hiện các quyết định điều chỉnh TNK xăng dầu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.330

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!