Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4662/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 17/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4662/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 13925/CT-HTr ngày 03/08/2010 của Cục thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý và hoạt động gia công chế tác vàng, bạc, đá quý, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2.1.c, mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng: "Hoạt động kinh doanh mua bán, vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ. Trường hợp cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế có hoạt động kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý và hoạt động chế tác sản phẩm vàng, bạc, đá quý thì phải hạch toán riêng được hoạt động kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý để áp dụng theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT".

Theo hướng dẫn trên trường hợp Công ty TNHH vàng bạc đá quý Huy Thành có hoạt động kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý và hoạt động chế tác sản phẩm vàng, bạc, đá quý thì Công ty phải hạch toán riêng theo từng hoạt động để áp dụng phương pháp tính thuế theo quy định trên: hoạt động chế tác vàng, bạc, đá quý áp dụng phương pháp khấu trừ; hoạt động kinh doanh mua bán, vàng, bạc, đá quý áp dụng phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng.

Đối với sản phẩm vàng, bạc, đá quý mua vào để bán ra, để xuất khẩu thì hoạt động này thực hiện áp dụng phương pháp tính trực tiếp. Việc tính thuế GTGT đối với sản phẩm vàng, bạc, đá quý để bán ra, để xuất khẩu áp dụng phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2, mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên. Thuế GTGT đầu vào của hoạt động kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp không được khấu trừ hoàn (kể cả xuất khẩu). Khi kê khai thuế GTGT đối với vàng, bạc, đá quý xuất khẩu thuộc diện nộp theo phương pháp trực tiếp, Công ty TNHH vàng bạc đá quý Huy Thành có thể ghi bổ sung cột hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu chịu thuế suất 0% trên mẫu tờ khai số 03/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính).

Trường hợp Công ty TNHH vàng bạc đá quý Huy Thành có sản phẩm vàng, bạc, đá quý chế tác xuất khẩu thuộc diện nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì thuế GTGT đầu vào của sản phẩm vàng, bạc, đá quý chế tác được kê khai, khấu trừ theo hướng dẫn tại điểm 1.3 mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4662/TCT-CS ngày 17/11/2010 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý và hoạt động gia công chế tác vàng, bạc, đá quý do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.223

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!