Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 465TCT/ĐTNN về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với trường hợp đầu tư mở rộng sản xuất trước ngày 01/01/2004 do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 465TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 04/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 465TCT/ĐTNN
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Sản xuất kẹo Perfetti Van Melle Việt Nam
- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 22/204/LPr/PVM ngày 22/12/2004 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Sản xuất kẹo Perfetti Van Melle Việt Nam về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với trường hợp đầu tư mở rộng sản xuất trước ngày 01/01/2004, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Điểm 3, Mục III, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính thì trường hợp cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại theo hướng dẫn cụ thể tại Điểm 3 này. Cơ sở kinh doanh đăng ký với cơ quan thuế thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với dự án đầu tư. (Thời gian miễn thuế, giảm thuế theo điểm này được tính từ năm dự án đầu tư hoàn thành bắt đầu đưa vào sản xuất, kinh doanh).

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Sản xuất kẹo Perfetti Van Melle Việt Nam thực hiện dự án đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất trước ngày 01/01/2004 và chính thức đưa vào sản xuất từ tháng 10/2003, phù hợp với ngành nghề sản xuất kinh doanh đã quy định tại Giấy phép đầu tư, không thành lập pháp nhân mới thì Công ty được tiếp tục hưởng mức thuế suất thuế TNDN được quy định tại Giấy phép đầu tư đã cấp và Công ty được miễn thuế TNDN đối với phần thu nhập tăng thêm do việc đầu tư mở rộng này mang lại từ tháng 10/2003 đến hết tháng 09/2004, đồng thời được giảm 50% số thuế TNDN phải nộp của phần thu nhập tăng thêm do việc đầu tư mở rộng này mang lại cho 02 năm tiếp theo từ tháng 10/2004 đến hết tháng 9/2006 (theo hướng dẫn tại Mục III, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên). Công ty phải đăng ký với cơ quan thuế thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với dự án đầu tư này theo quy định. 

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Sản xuất kẹo Perfetti Van Melle Việt Nam biết và liên hệ trực tiếp với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể việc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 465TCT/ĐTNN về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với trường hợp đầu tư mở rộng sản xuất trước ngày 01/01/2004 do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.045
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.128.196