Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4653/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 08/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4653/TCT-TS
V/v: nộp tiền thuê đất của Hợp tác xã công nghiệp Hoàng Văn Thụ

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 16879 CT/TH&DT ngày 25/10/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc miễn tiền thuê đất của Hợp tác xã công nghiệp Hoàng Văn Thụ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1, Điều 1 Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập quy định: "Nghị định này áp dụng đối với cơ sở ngoài công lập hoạt động trong các lĩnh vực: giáo dục – đào tạo; y tế; văn hóa; thể dục thể thao; khoa học và công nghệ; môi trường; xã hội; dân số, gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em".

Tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 53/2006/NĐ-CP quy định: "1/ Cơ sở ngoài công lập là cơ sở do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân, nhóm cá nhân hoặc cộng đồng dân cư thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, tự bảo đảm kinh phí hoạt động bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước và hoạt động theo quy định của pháp luật.

…….

3/ Cơ sở ngoài công lập được thành lập theo quy định của pháp luật có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, có con dấu và tài Khoản riêng".

Tại Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 53/2006/NĐ-CP quy định: "Các cơ sở ngoài công lập được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất để xây dựng các công trình hoạt động trong lĩnh vực quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Nghị định này theo các hình thức: a/ Giao đất không thu tiền sử dụng đất; b/ Giao đất miễn thu tiền sử dụng đất; c/ Cho thuê đất và miễn tiền thuê đất".

Căn cứ các quy định trên đây, trường hợp Hợp tác xã công nghiệp Hoàng Văn Thụ là tổ chức kinh tế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất để xây dựng Trường Dân lập dạy nghề kinh tế kỹ thuật Việt Vương bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước và Trường Dân lập dạy nghề kinh tế kỹ thuật Việt Vương có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài Khoản riêng và hạch toán độc lập với Hợp tác xã công nghiệp Hoàng Văn Thụ thì Trường Dân lập dạy nghề kinh tế kỹ thuật Việt Vương thuộc đối tượng được miễn tiền thuê đất đối với phần diện tích đất được thuê để xây dựng trường học.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4653/TCT-TS ngày 08/12/2006 của Tổng cục Thuế về việc nộp tiền thuê đất của Hợp tác xã công nghiệp Hoàng Văn Thụ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.502

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!