Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 46319/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn dịch vụ cho khách hàng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 46319/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 17/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46319/CT-TTHT
V/v xuất hóa đơn dịch vụ cho khách hàng

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital)
(Địa chỉ: tầng 8, Tòa nhà MB, số 3 Liễu Giai, Q. Ba Đình. TP. Hà Nội
MST: 0102041157)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 296/CV-MBCapital ngày 22/5/2019 của Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital) (sau đây gọi tắt là "Công ty") hỏi về chính sách thuế đối với hóa đơn, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

“a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch v là ngày hoàn thành việc cung ng dch v, không phân bit đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

…”

- Căn cứ Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định thời điểm xác định thuế GTGT:

Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT:

...2. Đối với cung ng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

- Căn cứ Điều 3 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN như sau:

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“2. Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

...b) Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành tng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua trừ trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC , Khon 1 Điều 6 Thông tư s 119/2014/TT-BTC.

- Căn cứ Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong một số trường hợp xác định như sau:

3. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong một số trường hợp xác định như sau:

...p) Đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán là các khoản thu từ dịch vụ môi giới, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, quản lý danh mc đu tư, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư, phát hành chứng chỉ quỹ, dịch vụ tổ chức thị trường và các dịch vụ chứng khoán khác theo quy định của pháp luật...

Căn cứ các quy định trên và công văn của Công ty, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời nội dung vướng mắc của đơn vị như sau:

Trường hợp Công ty ký Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư chứng khoán với khách hàng có các kỳ hạn khác nhau như 6 tháng, 9 tháng, 1 năm và việc thu phí dịch vụ được thực hiện tại thời điểm thanh lý Hợp đồng sau khi hoàn tất chu k đầu tư theo hợp đồng thì:

- Về việc xác định thời điểm lập hóa đơn: Ngày lập hóa đơn là ngày Công ty hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho khách hàng theo hợp đồng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Về thời điểm xác định thuế GTGT: Thời điểm xác định thuế GTGT là thời điểm Công ty hoàn thành việc cung ứng dịch vụ theo hợp đồng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền theo quy định tại Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Về thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN: Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN là thời điểm Công ty hoàn thành việc cung ứng dịch vụ theo hợp đồng theo quy định tại Điều 3 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính và Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc đề nghị đơn vị liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 8 đ được hướng dẫn.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital) được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT8;
- Phòng DTPC;
-
Lưu: VT, TTHT(2).

CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 46319/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn dịch vụ cho khách hàng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.255
DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.234.20