Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4631 TCT/NV7 ngày 30/12/2003 của Tổng cục thuế về việc chính sách về đất đai

Số hiệu: 4631TCT/NV7 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 30/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4631 TCT/NV7
V/v chính sách về đất đai

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 1079/CT. NV ngày 9 tháng 12 năm 2003 của Cục thuế tỉnh Long an về việc vướng mắc chính sách thu hồi với đất đai; Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Luật Đất đai và Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2000 của Chính phủ về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai thì đất sử dụng làm nghĩa trang, nghĩa địa là đất sử dụng vào mục đích công cộng không thuộc đối tượng chịu thuế và đối tượng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất không phải nộp tiếp sử dụng đất theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

Như vậy, các diện tích đất nằm trong quy hoạch sử dụng làm nghĩa trang, nghĩa địa được UBND các cấp phê duyệt không thuộc đối tượng thu tiền sử dụng đất. Trường hợp đất nghĩa trang, nghĩa địa của gia tộc, mồ mả của nhiều thế hệ chôn cất đã lâu đời nằm trong quy hạch đất, nghĩa địa của thôn, xã thì đối với diện tích đất này cũng không thuộc đối tượng thu tiền sử dụng đất.

Trường hợp đất nghĩa trang, nghĩa địa của người sử dụng đất (hộ gia đình, cá nhân) gắn liền với đất thổ cư, đất ruộng không thuộc đất nghĩa trang, nghĩa địa của thôn xóm, phường, xã; khi người sử dụng đất xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất này thì tuỳ theo người sử dụng đất có giấy tờ hợp lệ hay không hợp lệ và mục đích sử dụng để thu hay không thu tiền sử dụng đất theo quyết định của địa phương.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế tỉnh Long An phối hợp với các cơ quan có liên quan ở địa phương để báo cáo UBND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4631 TCT/NV7 ngày 30/12/2003 của Tổng cục thuế về việc chính sách về đất đai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.173
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250