Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4627 TCT/NV5 ngày 30/12/2003 của Tổng cục thuế về việc khấu trừ thuế GTGT

Số hiệu: 4627TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 30/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4627 TCT/NV5
V/v khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi:

 

- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH Kimberly Clark

Trả lời công văn số 23FN/03 đề ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Công ty TNHH Kimberly Clark (Công ty Kimberly Clark) về việc khấu từ thuế giá trị gia tăng (GTGT) của số hàng hoá do Xí nghiệp dược phẩm Hà Nội nhận uỷ thác nhập khẩu trong năm 1999, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 5.3, Mục IV, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính và giải trình cụ thể của Công ty TNHH Kimberly Clark tại công văn số 23FN/03 nói trên, trường hợp trong năm 1999, Công ty có uỷ thác cho Xí nghiệp dược phẩm Hà Nội nhập khẩu nguyên liệu, Công ty đã trả thay Xí nghiệp dược phầm Hà Nội số tiền thuế nhập khẩu và thuế GTGT cho lô hàng nhập khẩu này nhưng Xí nghiệp dược phẩm Hà Nội đã không phát hành hoá đơn GTGT xuất trả hàng uỷ thác khi trả hàng cho Công ty TNHH Kimberly Clark thì xem xét và giải quyết như sau:

Căn cứ vào xác nhận của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc Xí nghiệp dược phẩm Hà Nội không kê khai, khấu trừ số thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu theo uỷ thác của Công ty TNHH Kimberly Clark trong năm 1999 (theo bảng kê các biên lai thuế nêu trong văn thư của Xí nghiệp đề ngày 28 tháng 7 năm 2003 gửi các Cục thuế), xét trường hợp này phát sinh trong năm 1999 là năm đầu thực hiện Luật thuế GTGT, các đơn vị chưa nắm và thực hiện lập hoá đơn GTGT đối với hàng hoá uỷ thác nhập khẩu, Tổng cục thuế đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra chứng từ nộp thuế của Công ty và xác nhận của Cục thuế thành phố Hà Nội. Nếu thực tế đúng như giải trình của Công ty TNHH Kimberly Clark thì Công ty được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với số hàng nhập khẩu nói trên.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty TNHH Kimberly Clark biết và đề nghị Công ty liên hệ và làm việc cụ thể với Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh để được xem xét, giải quyết.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4627 TCT/NV5 ngày 30/12/2003 của Tổng cục thuế về việc khấu trừ thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.003
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.20.123