Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4626/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 15/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4626/TCT-TNCN
V/v Khai thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp.

Trả lời công văn số 1073/CT-TTHT NNT ngày 18/10/2010 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc khai thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về kê khai và quyết toán thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

- Khai thuế tháng:

Trường hợp trong tháng tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì tạm thời chưa phải khai và nộp tờ khai cho cơ quan thuế.

- Khai quyết toán thuế:

Khai quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 2970/TCT-TNCN ngày 20/7/2009 của Tổng cục Thuế về việc khai và quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Đồng Tháp nghiên cứu công văn số 2970/TCT-TNCN nêu trên để áp dụng cho phù hợp.

2. Về quản lí, theo dõi, đôn đốc và xử lí việc chậm nộp tờ khai thuế.

Việc quản lí, theo dõi, đôn đốc và xử lí việc chậm nộp tờ khai thuế được thực hiện theo Quy trình quản lí khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế ban hành kèm theo Quyết định số 422/QĐ-TCT ngày 22/4/2008 của Tổng cục Thuế. Đối với trường hợp trong tháng tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì tạm thời chưa phải khai và nộp tờ khai với cơ quan thuế. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải tự chịu trách nhiệm về việc kê khai, nộp thuế TNCN theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Đồng Tháp được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, TNCN (3b)

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4626/TCT-TNCN ngày 15/11/2010 về khai thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.852

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.76.25
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!