Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4619 TCT/NV5 ngày 29/12/2003 của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế GTGT

Số hiệu: 4619TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 29/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4619 TCT/NV5
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai-Vinashin

Trả lời công văn số 030909 đề ngày 9 tháng 9 năm 2003 của Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai-Vinashin (Công ty HVS) hỏi về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1.1, Mục II, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính, căn cứ hướng dẫn tại Mục 1, Phần III Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính, hàng hoá xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% phải có đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh hàng hoá đã thực tế xuất khẩu. Công ty HVS thực hiện kê khai hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào phục vụ cho xuất khẩu theo quy định nêu trên.

Đến thời điểm quyết toán thuế, nếu Công ty HVS không thu hồi được nợ theo các hợp đồng xuất khẩu thì doanh nghiệp phải làm thủ tục chuyển thành nợ khó đòi. Công ty HVS hạch toán vào chi phí khoản thuế GTGT đầu vào không được hoàn.

Các khoản nợ khó đòi của Công ty HVS được xác định trên nguyên tắc:

- Các khoản nợ khó đòi không nằm trong quan hệ công nợ giữa HVS với Công ty mẹ và/hoặc các Công ty con trong cùng tập đoàn.

- Công ty HVS phải có đầy đủ các bằng chứng, căn cứ để xác định các khoản nợ đã đòi, nợ phải trả và nợ khó đòi.

Thủ tục, hồ sơ xác nhận về các khoản nợ khó đòi được thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 1b, Mục II Thông tư số 107/2001/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng, giảm giá hàng tồn kho, giảm giá chứng khoán đầu tư, dự phòng nợ khó đòi của doanh nghiệp.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai-Vinashin biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4619 TCT/NV5 ngày 29/12/2003 của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.273
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.20.123