Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4618/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 07/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4618/TCT-TNCN
V/v: hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2006 

 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 1565/CT-TTHT ngày 10/8/2006 của Cục thuế Đồng Nai về việc hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân người nước ngoài làm việc cho Văn phòng đại diện (VPĐD) hoặc chi nhánh của Công ty Việt Nam ở nước ngoài (không hiện diện tại Việt Nam), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 12/2005/TT-BTC ngày 4/2/2005 sửa đổi, bổ sung một số Điểm của Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004; Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam, thì:

Trường hợp cá nhân người nước ngoài ký hợp đồng lao động với Công ty ở Việt Nam có Văn phòng đại diện hoặc chi nhánh ở nước ngoài, làm việc ở nước ngoài (không ở Việt Nam ngày nào) không thuộc đối tượng nộp thuế tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC; Vụ CS thuế;
- Lưu: VT; TNCN, ĐTNN, HTQT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4618/TCT-TNCN ngày 07/12/2006 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.069

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!