Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4617 TCT/NV2 ngày 29/12/2003 của Tổng cục thuế về việc thuế GTGT

Số hiệu: 4617TCT/NV2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 29/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4617 TCT/NV2
V/v thuế GTGT 

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi:

 

- Tổng Công ty thương mại Sài gòn
- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1214/TCT-TMSG và công văn số 125/TCT-TMSG ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Tổng Công ty thương mại Sài Gòn về vướng mắc sau cổ phần hoá và thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng phục vụ nông nghiệp, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Về vướng mắc sau cổ phần hoá.

Công văn số 3503 TCT/NV2 ngày 30 tháng 9 năm 2003 của Tổng cục thuế trả lời Tổng Công ty thương mại Sài Gòn đã hướng dẫn xử lý số tiền đền bù thiệt hại về đất, thiệt hại về tài sản.

Trường hợp, trước đây xử lý số tiền đền bù thiệt hại về đất và tài sản tăng vốn chưa đúng thì nay xử lý tăng thu nhập chịu thuế TNDN theo chế độ quy định. Thời điểm tăng thu nhập chịu thuế là thời điểm của năm nhận tiền đền bù thiệt hại.

2. Về thuế GTGT.

Công văn số 3462 TC/TCT ngày 13 tháng 7 năm 1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn các dịch vụ kiểm tra, phân tích mẫu, khử trùng xông hơi, bảo quản và cấp giấy chứng nhận giám định chất lượng hàng hoá nông sản là các dịch vụ phục vụ trực tiếp cho sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nhà nước trong nước và xuất khẩu áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%. Việc Tổng Công ty hiểu cung cấp các dịch vụ sản phẩm màng phủ phục vụ nông nghiệp là dịch vụ phục vụ nông nghiệp và áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% là không đúng với nội dung công văn trả lời của Bộ Tài chính cũng như chế độ hiện hành. Căn cứ vào Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thì sản phẩm màng phủ áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Đề nghị Tổng Công ty thương mại Sài Gòn tính toán lại thuế GTGT đối với sản phẩm màng phủ phục vụ nông nghiệp từ 01 tháng 9 năm 1999 theo đúng chế độ và thực hiện việc nộp thuế GTGT do áp dụng chưa đúng thuế suất.

Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng nội dung công văn này.

Tổng cục thuế trả lời để Tổng Công ty thương mại Sài Gòn và Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4617 TCT/NV2 ngày 29/12/2003 của Tổng cục thuế về việc thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.092
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250