Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4611 TCT/NV1 ngày 04/12/2002 của Bộ Tài chính - Tổng Cục thuế về việc giải đáp chính sách thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng.

Số hiệu: 4611 TCT/NV1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4611 TCT/NV1
V/v: Giải đáp chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi: Tổng công ty xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tổng cục thuế nhận được công văn số 1156 TCTXD/TV ngày 20/11/2002 của Tổng Công ty xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn hỏi về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT). Căn cứ Luật thuế GTGT và các văn bản hiện hành về thuế GTGT, Tổng cục thuế hướng dẫn cụ thể như sau:

+ Hoạt động xây dựng cơ bản tự làm theo các dự án đầu tư đã được duyệt đều thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Khi quyết toán công trình hoàn thành, các đơn vị phải nộp thuế GTGT đầu ra trên giá trị cong trình hoàn thành và được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của vật tư, hàng hoá mua vào phục vụ cho thi công công trình.

+ Trường hợp các đơn vị thành viên của Tổng Công ty thi công các công trình không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT như: xây dựng cơ bản vườn cây; xây dựng các công trình phục vụ lợi ích công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà tình nghĩa bằng nguồn vón đóng góp của nhân dân và vốn viện trợ nhân đạo … thì thuế GTGT đầu vào được hạch toán vào giá thành xây dựng.

+ Trường hợp Tổng Công ty thi công một số công trình tại Lào là hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài thuộc diện không chịu thuế GTGT. Phần thuế Tổng Công ty đã nộp tại Lào được hạch toán vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.

Tổng cục thuế thông báo để Tổng Công ty biết và hướng dẫn các đơn vị thành viên thực hiện./.

 

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4611 TCT/NV1 ngày 04/12/2002 của Bộ Tài chính - Tổng Cục thuế về việc giải đáp chính sách thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.838
DMCA.com Protection Status