Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4601 TCT/AC ngày 3/12/2002 của TCT về việc huỷ các loại hoá đơn, biên lai, vé không còn giá trị sử dụng.

Số hiệu: 4601TCT/AC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đức Quế
Ngày ban hành: 03/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4601 TCT/AC
V/v Huỷ các loại hoá đơn, biên lai, vé không còn giá trị sử dụng

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Lào Cai

Trả lời công văn số 471/CT-AC ngày 22/11/2002 của Cục thuế tỉnh Lào Cai về việc huỷ các loại hoá đơn, biên lai, vé không còn giá trị sử dụng.

Căn cứ Điều 17 Chế đội quản lý ấn chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 của Bộ trưởng Bộ tài chính, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Cục thuế tỉnh Lào Cai tiến hành rà soát, đối chiếu số hoá đơn, biên lai, vé thu hồi so với sổ sách kế toán, phát hiện những chênh lệch xử lý trước khi tiến hành thanh huỷ.

2. Mời đại diện các ngành liên quan như: Đại diện sở tài chính-Vật giá, cơ quan Công an địa phương tham gia Hội đồng thanh huỷ ấn chỉ theo đúng chế đội quy định.

3. Sau khi Hội đồng thanh huỷ ấn chỉ đã kiểm tra thực tế các loại hoá đơn, biên lái, vé thu hồi số với bảng kê chi tiết và nhất trí cho huỷ thì có thể huỷ bằng một trong hai cách.

- Đốt toàn bộ các loại hoá đơn, biên lai, vé thu hồi đã được Hội đồng thanh huỷ ấn chỉ nhất trí cho huỷ trước sự giám sát của các thành viên trong Hội đồng.

- Xe vụn từng tờ hoá đơn, biên lai, vé không thu hồi được Hội đồng thanh huỷ ấn chỉ thuế n hất cho cho huỷ để bán cho các cơ sở sản c xuất giấy cho và bể ngâm nước trước sự giám sát của thành viên  trong Hội đồng.

Riêng hoá đơn GTGT mẫu (01GTGT 3LL, 01 GTKT-2LN), hoá đơn bàng hành mẫu (02GTGT-3LL, 02 GTGT-2 LN) chưa được huỷ.

Lập đủ biên bản và bảng kê chi tiết các loại hoá đơn, biên lai, vé không thực huỷ để lưu, gửi cho các tành viên trong hội đồng và báo cáo về Tổng cục.

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Quế

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4601 TCT/AC ngày 3/12/2002 của TCT về việc huỷ các loại hoá đơn, biên lai, vé không còn giá trị sử dụng.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.153
DMCA.com Protection Status