Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4588 TCT/NV5 ngày 25/12/2003 của Tổng cục thuế về việc trích lập các khoản dự phòng

Số hiệu: 4588TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 25/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4588 TCT/NV5
V/v trích lập các khoản dự phòng

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi :

 

- Công ty Liên doanh Bảo hiểm quốc tế Việt Nam
- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 11234/CT-ĐTNN ngày 20 tháng 10 năm 2003 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh; Công văn số 133 VIA/03 ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Công ty liên doanh Bảo hiểm Quốc tế Việt Nam về xử lý các khoản dự phòng, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Về việc trích lập các khoản dự phòng nghiệp vụ bắt buộc và hạch toán các khoản chi trích dự phòng nghiệp vụ bắt buộc được thực hiện như sau:

Từ ngày 01 tháng 01 năm 1994 đến ngày 31 tháng 12 năm 2001 thực hiện theo quy định tại Điểm 3, Mục III; Điểm 2e, Mục IV Thông tư số 45 TC/CĐKT ngày 30 tháng 5 năm 1994; kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2002 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 72/2001/TT-BTC ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp Bảo hiểm và Doanh nghiệp môi giới Bảo hiểm.

Đối với năm tài chính 1998 đến thời điểm Cục thuế tiến hành kiểm tra, quyết toán thuế (30/3/2001) vẫn nằm trong thời hiệu điều chỉnh quyết toán thuế.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế và hướng dẫn Công ty liên doanh Bảo hiểm Quốc tế Việt Nam thực hiện theo quy định trên đây.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4588 TCT/NV5 ngày 25/12/2003 của Tổng cục thuế về việc trích lập các khoản dự phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.241
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45