Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4577 TCT/NV5 ngày 24/12/2003 của Tổng cục thuế về việc chính sách thuế

Số hiệu: 4577TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 24/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4577 TCT/NV5
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi:

Công ty SCA VI Việt Nam
(735 An Điền, An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 37/SCA/03 đề ngày 18 tháng 09 năm 2003 của Công ty SCA VI Việt Nam hỏi về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 1998 của Bộ Tài chính, căn cứ hợp đồng số 07/05-03/HDGNVCNT-QT ngày 06 tháng 01 năm 2003 ký giữa Công ty SCA VI Việt Nam và Công ty Forwarder (tại nước ngoài), trường hợp Công ty Forwarder thực hiện dịch vụ làm các thủ tục liên quan đến việc xuất khẩu hàng hoá từ Việt Nam ra nước ngoài (vận chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài, làm thủ tục thông quan v.v...), Công ty SCA VI Việt Nam thanh toán tiền dịch vụ theo hợp đồng cho Công ty Forwarder tại nước ngoài thì Công ty Forwarder phải nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Công ty SCA VI Việt Nam có trách nhiệm khấu từ các khoản thuế Nhà thầu phải nộp trước khi thanh toán tiền dịch vụ theo hợp đồng cho Công ty Forwarder tại nước ngoài. Căn cứ số tiền ghi trên hoá đơn do Công ty Forwarder phát hành cho Công ty SCA VI Việt Nam, doanh thu tính thuế Nhà thầu bao gồm toàn bộ số tiền thù lao Công ty Forwarder được hưởng như quy định tại hợp đồng.

2. Trường hợp Công ty SCA VI Việt Nam xuất khẩu hàng theo điều kiện DDP (direct duty paid), giá hàng đã bao gồm các khoản thuế và phí phải nộp tại nước ngoài thì Công ty SCA VI Việt Nam được hạch toán vào chi phí bán hàng số tiền ghi trên hoá đơn do Công ty Forwarder phát hành và phù hợp với hợp đồng dịch vụ đã ký với Forwarder.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty SCA VI Việt Nam biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4577 TCT/NV5 ngày 24/12/2003 của Tổng cục thuế về việc chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.526
DMCA.com Protection Status

IP: 3.208.22.127