Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4575/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 19/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4575/TCT-DNK
V/v: Khấu trừ, hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2005

Kính gửi :
Đồng kính gửi:

- Cục Thuế Thành Phố Hà Nội
- Công Ty TNHH Gió Xanh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 51 GX/2005 ngày 01/11/2005 của Công ty TNHH Gió Xanh (Công ty Gió Xanh) về việc “khấu trừ, hoàn thuế GTGT và chi phí - Quyết toán thuế 2004” (bản photocopy gửi kèm);

Vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3639/TCT-DNK ngày 17/10/2005 về việc “khấu trừ, hoàn thuế GTGT”, gửi Cục Thuế thành phố Hà Nội và Công ty Gió Xanh chỉ đạo hướng giải quyết; tuy nhiên sau khi nhận được công văn của Tổng cục Thuế, Công ty Gió Xanh lại có công văn giải thích thêm (công văn số 51 GX/2005 nêu trên). Vì vậy, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội giải quyết tiếp theo hướng sau:

1/ Đối với những hóa đơn đầu vào của Công ty Gió Xanh nhận được từ các doanh nghiệp đang bị cơ quan pháp luật điều tra, khởi tố mà theo trình bầy của Công ty thì các doanh nghiệp này không phải bị điều tra, khởi tố về tội danh mua, bán hóa đơn:

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội yêu cầu Công ty Gió Xanh cung cấp xác nhận của cơ quan pháp luật về việc doanh nghiệp cung cấp hóa đơn cho Công ty đang bị điều tra, khởi tố về tội danh không liên quan đến hành vi mua, bán hóa đơn. Căn cứ xác nhận của cơ quan pháp luật, Cục Thuế giải quyết đối với những hóa đơn này như theo hướng dẫn tại Điểm 2 của công văn số 3639/TCT-DNK ngày 17/10/2005 của Tổng cục Thuế.

2/ Đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp đã bỏ trốn phát sinh trước ngày cơ quan thuế có thông báo về sự bỏ trốn của doanh nghiệp đó:

- Trường hợp Cục Thuế có đủ căn cứ để chứng minh rằng Công ty Gió Xanh đã sử dụng hóa đơn bất hợp pháp (theo hướng dẫn tại Mục I của công văn số 4215/TCT-PCCS ngày 18/11/2005 về việc “xử lý vi phạm đối với các hành vi mua, bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp” của Tổng cục Thuế) để khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào và hạch toán vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN thì xử lý theo hướng dẫn tại Điểm 1, Mục III của công văn số 4215/TCT-PCCS (bản photocopy gửi kèm).

- Đối với các trường hợp Cục Thuế không có căn cứ kết luận Công ty Gió Xanh sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào và hạch toán vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN; nếu xác định thực tế việc mua hàng hóa, dịch vụ là có thật, số lượng hàng hóa đã mua hoặc giá trị của dịch vụ đã thuê phù hợp với hóa đơn, Công ty Gió Xanh đã hạch toán trên sổ sách kế toán đầy đủ, đúng quy định, hàng hóa mua vào đã bán ra có lập hóa đơn, có kê khai thuế hoặc chưa bán còn tồn kho; tuy nhiên Côngty Gió Xanh lại không xuất trình được một số chứng từ như: họp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng, phiếu thu… đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội yêu cầu Công ty Gió Xanh lập bản cam kết và chịu trách nhiệm về việc kê khai của mình; sau đó tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với lỗi của Công ty rồi chấp nhận cho Công ty được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của những hóa đơn này và được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Gió Xanh được biết và đề nghị ty liên hệ với Cục thuế thành phố Hà Nội để được giải quyết cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4575/TCT-DNK ngày 19/12/2005 của Tổng Cục Thuế về việc “khấu trừ, hoàn thuế GTGT và chi phí - Quyết toán thuế 2004”

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.595

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.112.70
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!