Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 457/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế giá trị gia tăng

Số hiệu: 457/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 457/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần nông sản Thanh Hóa

Trả lời công văn số 20/NSTH ngày 20/12/2006 của Công ty cổ phần nông sản Thanh Hóa đề nghị hướng dẫn về thuế GTGT đối với thức ăn gia súc xuất dùng cho chăn nuôi, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã có công văn số 3835/TCT-PCCS ngày 16/10/2006 trả lời Cục thuế tỉnh Thanh Hóa. Nay xin được giải thích rõ để Công ty cổ phần nông sản Thanh Hóa thực hiện.

- Trường hợp Công ty cổ phần nông sản Thanh Hóa vừa sản xuất thức ăn gia súc, vừa chăn nuôi gia súc, khi xuất thức ăn gia súc do Công ty sản xuất để phục vụ cho việc chăn nuôi gia súc thì Công ty cổ phần nông sản Thanh Hóa phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa cho khách hàng.

- Hóa đơn GTGT của thức ăn gia súc là chi phí cho hoạt động chăn nuôi của Công ty.

- Khi bán gia súc, Công ty cổ phần nông sản Thanh Hóa lập hóa đơn GTGT. Trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ (sản phẩm đầu ra không chịu thuế GTGT), hóa đơn này là doanh thu của hoạt động bán gia súc.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần nông sản Thanh Hóa được biết và thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Thanh Hóa;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 457/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế giá trị gia tăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.256
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40