Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4568/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 01/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4568/TCHQ-KTTT
V/v: hoàn trả tiền thuế nộp nhầm

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2005

Kính gửi

- Cục hải quan tỉnh Cần Thơ
- Công ty cổ phần hóa dầu Mekong
(166/3B Phạm Hùng, P.9, Thị xã Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 128-MPJSC/CVKH-2005 ngày 12/9/2005 của Công ty Cổ phần hóa dầu Mekong về việc xin thoái thu tiền thuế nộp nhầm (công văn và hồ sơ do Vụ Ngân sách Nhà nước – Bộ Tài chính chuyển). Về trường hợp này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hoàn trả các khoản thu đã nộp Ngân sách Nhà nước;

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Cần Thơ kiểm tra hồ sơ gốc xin hoàn trả tiền thuế nộp nhầm của doanh nghiệp, đối chiếu với điều kiện hoàn trả các khoản đã nộp ngân sách nhà nước quy định tại .Điểm 1.1 phần I Thông tư số 68/2001/TT-BTC nêu trên để ra quyết định hoàn trả và công văn đề nghị hoàn trả theo đúng quy định. Đồng thời, căn cứ Điểm 1 phần II Thông tư này yêu cầu đơn vị lập hồ sơ hoàn trả gửi Vụ Ngân sách Nhà nước để Vụ Ngân sách Nhà nước có cơ sở xem xét thực hiện hoàn trả cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Cần Thơ, Công ty Cổ phần hóa dầu Mekong biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên (gửi kèm hồ sơ)
- Lưu: VT(2), KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4568/TCHQ-KTTT ngày 01/11/2005 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn trả tiền thuế nộp nhầm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.645

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!