Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4563 TCT/NV7 ngày 23/12/2003 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

Số hiệu: 4563TCT/NV7 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4563 TCT/NV7
V/v chính sách thu tiền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 1319/CT-NV ngày 04 tháng 12 năm 2003 của Cục thuế tỉnh Long An đề nghị hướng dẫn vướng mắc chính sách thu về đất đai, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1, Mục I, phần B, Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định mức thu tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất như sau:

“Người sử dụng đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất sử dụng vào mục đích quy định tại Khoản 1, Điều 2 của Nghị định số 38/2000/NĐ-CP và hướng dẫn tại Điểm I, Mục II, Phần A Thông tư này mà không phải đền bù thiệt hại về đất cho người có đất bị thu hồi thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất.

Trường hợp phải đền bù thiệt hại về đất cho người có đất bị thu hồi thì số tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách Nhà nước được từ số tiền thực tế đã đền bù thiệt hại về đất, nhưng mức trừ tối đa không quá 90% tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách Nhà nước...”.

Theo quy định nêu trên thì trường hợp tổ chức kinh tế khi được Nhà nước giao đất để đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê (trong đó có một phần diện tịch đất giao sử dụng vào mục đích công cộng) mà phải đền bù thiệt hại về đất cho người có đất bị thu hồi theo đúng quy định của pháp luật thì số tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách Nhà nước được trừ số tiền thực tế đã đền bù thiệt hại về đất đối với diện tích đất sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở của tổ chức kinh tế, nhưng mức trừ tối đa không quá 90% tiền sử dụng đất phải nộp.

Chi phí đền bù thiệt hại về đất của diện tích đất sử dụng vào xây dựng nhà ở được xác định theo tỷ lệ diện tích đất sử dụng vào xây dựng nhà ở trên tổng diện tích đất được giao (Tỷ lệ chi phí đền bù thiệt hại về đất đối với diện tích đất sử dụng vào xây dựng nhà ở trên tổng chi phí đền bù thiệt hại về đất tương ứng với tỷ lệ diện tích đất dùng vào mục đích xây dựng nhà ở trên tổng chi phí đền bù thiệt hại về đất tương ứng với tỷ lệ diện tích đất dùng vào mục đích xây dựng nhà ở trên tổng diện tích đất được giao).

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Long An biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4563 TCT/NV7 ngày 23/12/2003 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.199
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45