Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4555 TCT/NV3 ngày 29/11/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục thuế về việc giá tính thuế nhập khẩu xe ô tô

Số hiệu: 4555TCT/NV3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 29/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4555 TCT/NV3
V/v Giá tính thuế NK xe ô tô

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2002

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Thương mại Thế giới mới

Trả lời công văn số 130/TGM ngày 16/10/2002 của Công ty cổ phần thương mại Thế giới mới về việc xác định giá tính thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xe ô tô. Tổng Cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ danh mục các nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế nhập khẩu ban hành kèm theo quyết định số 164/2000/QĐ-BTC ngày 10/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 08/2002/TT-BTC ngày 23/01/2002 của Bộ Tài chính thì: mặt hành xe ô tô không thuộc danh mục các nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế. Nếu có đủ điều kiện áp dụng giá tính thuế theo hợp đồng thì được áp dụng giá ghi trên hợp đồng. Trường hợp mức giá ghi trên hợp đồng nhập khẩu thấp hơn mức giá kiểm tra do cơ quan thu thuế qui định thì cơ quan thu thuế có quyền yêu cầu đơn vị nhập khẩu chứng minh tính chung thực, khách quan của mức giá ghi trên hợp đồng.

Đề nghị Công ty liên hệ với Tổng cục hải quan để được hướng dẫn việc chứng minh tính chung thực, khách quan của mức giá ghi trên hợp đồng.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty Cổ phần thương mại Thế giới mới được biết./.

 

TL BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4555 TCT/NV3 ngày 29/11/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục thuế về việc giá tính thuế nhập khẩu xe ô tô

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.850
DMCA.com Protection Status