Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4555 TCT/NV2 ngày 22/12/2003 của Tổng cục Thuế về việc chi hoa hồng môi giới

Số hiệu: 4555TCT/NV2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 22/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4555 TCT/NV2
V/v chi hoa hồng môi giới

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty đầu tư khai thác tài sản tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời công văn số 85/CV-CNĐTKTS.KTTC ngày 30 tháng 10 năm 2003 của Chi nhánh đầu tư khai thác tài sản tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về chi hoa hồng môi giới, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 11, Mục III, Phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20 tháng 2 năm 2002 của Bộ Tài chính có quy định: “Chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tiếp tân, khánh tiết, chi phí giao dịch đối ngoại, chi phí hoa hồng môi giới, chi phí hội nghị các các loại chi phí khác phải có chứng từ quy định của Bộ Tài chính gắn liền với kết quả kinh doanh, không vượt quá mức khống chế quy định...”. Theo đó, trường hợp Chi nhánh có xây dựng quy chế chi hoa hồng môi giới, áp dụng thống nhất công khai trong chi nhánh và các khoản chi không vượt quá mức khống chế 7% theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp là phù hợp với quy định hiện hành.

Bộ Tài chính có công văn số 5778 TC/TCT ngày 3 tháng 6 năm 2003 về việc lập chứng từ đối với khoản chi hỗ trợ chi phí, hỗ trợ tiếp thị, chi thưởng khuyến mại (bản photocopy gửi kèm). Đề nghị Chi nhánh thực hiện lập chứng từ theo hướng dẫn tại công văn số 5778 TC/TCT (nêu trên).

Tổng cục thuế trả lời để Chi nhánh được biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4555 TCT/NV2 ngày 22/12/2003 của Tổng cục Thuế về việc chi hoa hồng môi giới

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.445
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126