Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4548 TCT/CS ngày 22/12/2003 của Tổng cục Thuế về việc xác định đơn vị hạch toán phụ thuộc, đơn vị hạch toán độc lập

Số hiệu: 4548TCT/CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 22/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4548 TCT/CS
V/v xác định đơn vị hạch toán phụ thuộc, đơn vị hạch toán độc lập

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thái Nguyên

Trả lời công văn số 299CT/TTr ngày 12 tháng 05 năm 2003 của Cục thuế tỉnh Thái Nguyên về việc xác định đơn vị hạch toán phụ thuộc, đơn vị hạch toán độc lập thuộc công ty, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 08 năm 1996 của Chính phủ về việc thanh lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước thì Tổng công ty, Công ty căn cứ vào tình hình tổ chức và hoạt động kinh doanh của đơn vị mình quyết định thành lập các đơn vị trực thuộc hạch toán hạch toán độc lập và đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc báo sổ.

2. Tiêu chí xác định đơn vị hạch toán phục thuộc báo sổ:

Tại Điểm 4.1, Mục II Thông tư số 08 BKH/DN ngày 11 tháng 06 năm 1997 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP: “Đơn vị kinh tế phụ thuộc của doanh nghiệp là các đơn vị cấp dưới trực tiếp của doanh nghiệp, hạch toán phụ thuộc vào doanh nghiệp, thực hiện những nhiệm vụ do doanh nghiệp giao, trong phạm vi ngành nghề kinh doanh đã ghi trong giấy chứng nhận ĐKKD của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của đơn vị kinh tế phụ thuộc của mình”.

Căn cứ theo các hướng dẫn nêu trên thì để xác định đơn vị hạch toán phụ thuộc báo sổ phải căn cứ vào:

+ Quyết định thành lập đơn vị hạch toán phụ thuộc của người có thẩm quyền (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty hoặc Giám đốc Công ty)

+ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của đơn vị hạch toán phụ thuộc.

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

3. Tiêu chí xác định đơn vị hạch toán độc lập:

Theo quy định tại Điều 1 Luật doanh nghiệp Nhà nước thì doanh nghiệp hạch toán độc lập phải có tư cách pháp nhân, có các quyền và nghĩa vụ dân sự, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh trong phạm vi số vốn do doanh nghiệp quản lý. Do vậy, để xác định đơn vị hạch toán độc lập thì phải căn cứ vào Quyết định thành lập doanh nghiệp độc lập.

Căn cứ theo các hướng dẫn nêu trên thì việc xác định Xí nghiệp khai thác than tại Thái nguyên hạch toán độc lập hay hạch toán báo sổ trực thuộc Công ty phải căn cứ và Quyết định thành lập của cấp có thẩm quyền; điều lệ tổ chức hoạt động của Xí nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế được biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4548 TCT/CS ngày 22/12/2003 của Tổng cục Thuế về việc xác định đơn vị hạch toán phụ thuộc, đơn vị hạch toán độc lập

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


19.918
DMCA.com Protection Status

IP: 3.208.22.127