Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4545 TCT/NV5 ngày 22/12/2003 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế

Số hiệu: 4545TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 22/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4545 TCT/NV5
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 1392 CT/ĐTNN ngày 15 tháng 09 năm 2003 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai đề nghị hướng dẫn thuế đối với hợp đồng chuyển giao công nghệ Công ty liên doanh (CTLD) Proconco, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Cục thuế kiểm tra và yêu cầu CTLD Proconco cung cấp các tài liệu chứng minh thực tế Công ty Société comerciale des potasses et de l’azote (SCPA) có thực hiện cung cấp dịch vụ hỗ trợ và quyền sử dụng thương hiệu cho CTLD Proconco. Nếu thực tế SCPA không cung cấp dịch vụ cho CTLD Proconco thì CTLD không được tính vào chi phí và phải nộp thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài đối với khoản tiền trả cho SCPA. Cục thuế tỉnh Đồng Nai thực hiện xử phạt đối với hành vi vi phạm của CTLD theo quy định.

2. Trường hợp Cục thuế xác định thực tế Công ty SCPA có cung cấp các dịch vụ và chuyển quyền sử dụng thương hiệu cho CTLD Proconco thì trên cơ sở các tài liệu Công ty SCPA cung cấp và giá thị trường, Cục thuế xác định phí dịch vụ hỗ trợ và phí sử dụng thương hiệu. Phí dịch vụ hỗ trợ được tính vào chi phí và phí sử dụng thương hiệu không được tính vào chi phí do chưa được Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) hoặc co quan có thẩm quyền phê duyệt. SCPA phải nộp thuế đối với thu được từ việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ và tiền bản quyền theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 1998 của Bộ Tài chính.

Nếu CTLD không chứng minh được giá trị của từng loại dịch vụ do SCPA cung cấp thì toàn bộ giá trị hợp đồng được xác định là tiền bản quyền. CTLD không được tính vào chi phí và phải khấu từ thuế đối với thu nhập từ tiền bản quyền của SCPA.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4545 TCT/NV5 ngày 22/12/2003 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.071
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132