Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4549/TCT-CS áp dụng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dịch vụ Kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4549/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 10/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4549/TCT-CS
V/v thuế suất thuế TTĐB

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4676/CT-THNVDT ngày 27/09/2010 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh hỏi về việc áp dụng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dịch vụ Kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 7 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008 quy định thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dịch vụ Kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng là 30%.

Tại Điều 10 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 nêu trên quy định: “Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2009; các quy định đối với mặt hàng rượu và bia có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010”.

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 nêu trên không có quy định ưu đãi về thuế suất. Thuế tiêu thụ đặc biệt là thuế gián thu nên việc thay đổi chính sách thuế về thuế suất thuế TTĐB không ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia.

Căn cứ các quy định trên, kể từ ngày 01/4/2009, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dịch vụ kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng là 30%

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Ninh biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST (BTC);
- Vụ PC (TCT) (2b);
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4549/TCT-CS áp dụng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dịch vụ Kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.407
DMCA.com Protection Status

IP: 34.230.84.215