Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4524/TCHQ-TXNK miễn truy thu thuế chênh lệch thuế suất thuế nhập khẩu thủy sản đông lạnh do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4524/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 29/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4524/TCHQ-TXNK
V/v Miễn truy thu thuế chênh lệch thuế suất thuế nhập khẩu thủy sản đông lạnh

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần kinh doanh Xuất nhập khẩu thủy sản Hải Phòng.
(Số 103 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 80/ĐN-CTCP ngày 16/7/2012 của Công ty Cổ phần kinh doanh Xuất nhập khẩu thủy sản Hải Phòng đề nghị xem xét miễn truy thu thuế chênh lệch các lô hàng cá saba đông lạnh. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4224/TCHQ-TXNK ngày 13/8/2012 hướng dẫn phân loại đối với mặt hàng cá saba đông lạnh. Theo đó, tên khoa học của cá saba là Scomber japonicus, thuộc giống Scomber, họ Scombridae; cá saba đông lạnh thuộc phân nhóm 0303.54.00 “-- Cá thu (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006, không có quy định về miễn truy thu thuế. Đề nghị Công ty thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần kinh doanh Xuất nhập khẩu thủy sản Hải Phòng biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Bộ;
- Cục HQ tp. Hải Phòng;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4524/TCHQ-TXNK miễn truy thu thuế chênh lệch thuế suất thuế nhập khẩu thủy sản đông lạnh do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.576
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122