Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4523/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 01/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4523/TCT-TNCN
V/v: Tính thuế đối với hợp đồng Điều tra thu nhập phục vụ dự án Luật thuế TNCN

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2006

Kính gửi:

- Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
- Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được văn bản ngày 07/11/2006 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc tính thuế đối với hợp đồng Điều tra thu nhập, chi tiêu của cá nhân, hộ gia đình phục vụ dự án Luật thuế TNCN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế giá trị gia tăng (GTGT): Căn cứ quy định tại Điểm 17, Mục II, phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì hoạt động Điều tra thu nhập dân cư nêu trên thuộc loại Điều tra cơ bản của Nhà nước do Ngân sách cấp phát kinh phí (bao gồm cả xử lý số liệu phục vụ việc Điều tra). Do đó, toàn bộ doanh thu theo hợp đồng không phải tính thuế GTGT.

2. Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành thì trường hợp theo hợp đồng nêu trên thuộc loại dịch vụ khác trên địa bàn thành phố Hà Nội. Số thuế TNDN phải nộp bằng tỷ lệ thu nhập chịu thuế TNDN trên doanh thu nhân với thuế suất thuế TNDN.

3. Về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (TNCN): Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN 10% trển tổng thu nhập đối với các Khoản chi trả cho cá nhân có thu nhập chịu thuế từ 500.000 đồng/lần trở lên. Trường hợp ước tính mức thu nhập chịu thuế không đến 60 triệu đồng/năm, thu nhập chịu thuế bình quân tháng dưới 5 triệu đồng thì Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN 10% theo hướng dẫn tại công văn số 508 TCT/TNCN ngày 17/02/2005 của Tổng cục Thuế.

Đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội thực hiện thu thuế TNDN, xuất hóa đơn đối với hợp đồng Điều tra nêu trên, đồng thời hướng dẫn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trong việc thực hiện khấu trừ thuế TNCN 10%.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục thuế quận Hai Bà Trưng;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4523/TCT-TNCN ngày 01/12/2006 của Tổng cục Thuế về việc Tính thuế đối với hợp đồng điều tra thu nhập phục vụ dự án Luật thuế TNCN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.498

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!