Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 451TCT/TS về việc thu tiền sử dụng đất đối với hồ sơ về nhà đất tiếp nhận trước ngày 1/1/2005 do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 451TCT/TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 03/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 451TCT/TS
V/v: Thu tiền sử dụng đất đối với hồ sơ nhận trước ngày 1/1/2005

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Nông

Trả lời công văn số 19/CT-THDT ngày 07/01/2005 của Cục Thuế tỉnh Đắk Nông về thu tiền sử dụng đất đối với hồ sơ về nhà đất tiếp nhận trước ngày 1/1/2005, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính đã có công văn số 723TC/TCT ngày 19/1/2005 về giải quyết các hồ sơ về nhà, đất tiếp nhận trước 1/1/2005. Theo công văn hướng dẫn của Bộ, Tổng cục làm rõ hơn nội dung Cục Thuế còn vướng mắc. Đối với các trường hợp người sử dụng đất đã nộp hồ sơ hợp pháp, hợp lệ từ ngày 31/12/2004 trở về trước cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền (cơ quan Tài nguyên và Môi trường hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; cơ quan Thuế) thì tính tiền sử dụng đất như sau: Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ của người sử dụng đất trước ngày 1/7/2004 (ngày Luật đất đai 2003 có hiệu lực thi hành) thì tính các Khoản thu liên quan đến nhà, đất theo giá do UBND cấp tỉnh quy định áp dụng tại thời Điểm nhận hồ sơ (giá quy định áp dụng trước ngày 1/7/2004). Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ của người sử dụng đất từ ngày 1/7/2004 đến hết ngày 31/12/2004 thì tính các Khoản thu liên quan đến nhà, đất theo giá do UBND cấp tỉnh quy định áp dụng kể từ ngày 1/7/2004 đến ngày 31/12/2004 (nếu có).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đắk Nông biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 451TCT/TS về việc thu tiền sử dụng đất đối với hồ sơ về nhà đất tiếp nhận trước ngày 1/1/2005 do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.138
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112