Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4506/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 01/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4506/TCT-TS
V/v: giá đất tính thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2006

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Công ty Đầu tư Phát triển-Xây dựng

Trả lời công văn số 3938/CT-THDT ngày 09/10/2006 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và công văn số 520/DICCorp.KD ngày 12/10/2006 của Công ty đầu tư phát triển-xây dựng về áp dụng giá đất để tính thu tiền sử dụng đất đối với dự án “Khu trung tâm Chí Linh, thành phố Vũng Tàu”, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Theo quy định Điều 5 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai: “Giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất theo Mục đích sử dụng đất được giao…; trường hợp tại thời Điểm giao đất mà giá này chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong Điều kiện bình thường thì Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định giá đất cụ thể cho phù hợp”.

- Theo Điểm 1, Mục III, phần D Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì: “Trường hợp đã được giao đất nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất thì nay nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này”.

Căn cứ các quy định trên đây, trường hợp đến tháng 8/2003 Công ty đầu tư phát triển-xây dựng tiếp tục được nhận bàn giao đất đợt II (trong tổng diện tích của lô đất được Chính phủ ra quyết định giao đất số 907/TTg ngày 10/11/1996 để xây dựng dự án “Khu trung tâm Chí Linh, thành phố Vũng Tàu”) và đến năm 2006 Công ty thực hiện kê khai, nộp tiền sử dụng đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phần diện tích đất nhận bàn giao đợt II này thì Công ty phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 17/2006/NĐ-CP và Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ nêu trên theo giá đất do UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quy định theo Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất, áp dụng cho năm 2006.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Công ty đầu tư phát triển-xây dựng biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế, Chính sách thuế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4506/TCT-TS ngày 01/12/2006 của Tổng cục Thuế về việc giá đất tính thu tiền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.451

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.111.121
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!