Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4482/TCHQ-KTTT về việc xử lý tiền thuế nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4482/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 29/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 4482/TCHQ-KTTT
V/v xử lý tiền thuế nộp thừa

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2009 

 

Kính gửi: Cục Hải quan Quảng Ninh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 211/HQQN-NV ngày 13/02/2009 của Cục Hải quan Quảng Ninh báo cáo vướng mắc về thủ tục hoàn thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) trong trường hợp số tiền thuế nhập khẩu, thuế TTĐB đã nộp nhiều hơn số thuế được chấp nhận khoản giảm giá (công văn đến Tổng cục ngày 16/07/2009). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 22 Nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế thì “Tiền thuế được coi là nộp thừa khi: Người nộp thuế có số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp”.

Việc xử lý đối với số tiền thuế nhập khẩu, thuế TTĐB trong trường hợp người nộp thuế có số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp qui định tại điểm a khoản 1 Điều 22 Nghị định 85/2007/NĐ-CP được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 24 về “Xử lý tiền thuế, tiền phạt nộp thừa” Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo các quy định dẫn trên, đề nghị đơn vị kiểm tra, đối chiếu và thực hiện theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Quảng Ninh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT(3b);

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4482/TCHQ-KTTT ngày 29/07/2009 về việc xử lý tiền thuế nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.118

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.3.192
server250