Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc tính thuế Giá trị gia tăng.

Số hiệu: 4481/TCT/NV1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 07/11/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4481/TCT/NV1

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 4481 TCT/NV1 NGÀY 7 THÁNG 11 NĂM 2001 VỀ VIỆC TÍNH THUẾ GTGT

Kính gửi: - Cục thuế tỉnh Bình Định

Trả lời Công văn số 1709 TC/TTr ngày 15/9/2001 của Cục thuế tỉnh Bình Định về việc tính thuế GTGT của công trình xây dựng; Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT đối với giá trị công trình bị cắt giảm.

Theo quy định tại điểm 5.12 mục IV phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì việc tính thuế GTGT xây dựng, lắp đặt thực hiện khi công trình hoặc giá trị khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành bàn giao.

Trường hợp công trình, hạng mục công trình đã hoàn thành bàn giao trong năm, đã kê khai nộp thuế và quyết toán thuế với cơ quan thuế, khi cơ quan thuế thẩm định có loại trừ một số khoản ra khỏi giá trị công trình, làm cho giá trị công trình giảm. Bên giao thầu thanh toán theo giá trị thẩm định thì đơn vị nhận thầu điều chỉnh giảm doanh thu, giảm thuế GTGT đầu ra (tương ứng với doanh thu giảm). Việc điều chỉnh giảm doanh thu phải viết hoá đơn điều chỉnh theo quy định tại điểm 5.9 Mục IV Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT. Đối với thuế TNDN do doanh thu bị cắt giảm, nên ảnh hưởng đến kết quả tài chính, vì vậy cơ sở nhận thầu xây dựng phải làm lại quyết toán thuế.

2. Về đối tượng không chịu thuế GTGT.

Điểm 15 Mục II Phần A Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính (nêu trên) quy định duy tu, sửa chữa, phục chế, xây dựng các công trình văn hoá, nghệ thuật... bằng vốn đóng góp của nhân dân và vốn viện trợ nhận đạo và nhà nước hỗ trợ không quá 30% tổng số vốn thực chi không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Theo báo cáo của Cục thuế Bình Định qua công tác kiểm tra nếu phát hiện đơn vị thực hiện việc duy tu, sửa chữa các công trình thuộc điểm 15 Mục II Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 quy định nếu NSNN hỗ trợ vượt quá 30% tổng số vốn thực chi thì phải tính thuế GTGT theo chế độ.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Định biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

Phạm Văn Huyến

(Đã ký)

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc tính thuế Giá trị gia tăng.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.213
DMCA.com Protection Status