Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4481/TCHQ-KTTT về việc thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4481/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Dương Phú Đông
Ngày ban hành: 29/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 4481/TCHQ-KTTT
V/v thuế NK hàng hóa tạo TSCĐ dự án khuyến khích đầu tư

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An

Trả lời công văn số 777/HQLA-NV ngày 24/6/2009 của Cục Hải quan tỉnh Long An về việc đề nghị miễn truy thu thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư của Công ty TNHH XNK thủy sản An Phát, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ qui định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11; Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 và Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ, Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính thì trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư qui định tại Phụ lục I, II ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP và thực hiện đăng ký Danh mục, cung cấp đầy đủ hồ sơ theo qui định tại điểm 2, mục I, Thông tư 59/2007/TT-BTC thì được miễn thuế nhập khẩu.

Đối với trường hợp của Công ty TNHH XNK thủy sản An Phát theo trình bày của Cục Hải quan tỉnh Long An, Công ty mở tờ khai số 11/NK/KD/CMT ngày 26/1/2008 nhập khẩu mặt hàng “băng chuyền cấp đông IQF siêu tốc” để tạo tài sản cố định cho dự án, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An kiểm tra, đối chiếu với qui định nêu trên nếu dự án được ưu đãi đầu tư đáp ứng đủ hồ sơ và thực hiện đăng ký Danh mục theo qui định tại điểm 2, mục I, Thông tư số 59/2007/TT-BTC thì được miễn thuế nhập khẩu.

- Căn cứ qui định tại Điều 4 quyết định 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính thì “Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 1/1/2008” . Theo đó, trường hợp của Công ty TNHH XNK thủy sản An Phát nếu qua kiểm tra hồ sơ không đáp ứng qui định được miễn thuế nhập khẩu hàng hóa, phải nộp thuế thì thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC. Do đó, đề nghị Công ty nộp đầy đủ số thuế vào NSNN.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Long An được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT(3).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ - XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4481/TCHQ-KTTT về việc thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


906
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116