Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4464/VPCP-KTTH về việc xử lý vốn đối ứng để nộp thuế mua ô tô của Dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4464/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 01/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4464/VPCP-KTTH
V/v xử lý vốn đối ứng để nộp thuế mua ô tô của Dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên.

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (công văn số 1006/UBND-KTTH ngày 02 tháng 6 năm 2009), ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 8933/BTC-NSNN ngày 22 tháng 6 năm 2009) về việc hỗ trợ kinh phí đối ứng để nộp thuế mua xe ô tô của Dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên tỉnh Kon Tum, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum sử dụng nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ năm 2009 và nguồn ứng trước dự toán 2010 cho các dự án ODA để nộp thuế đối với xe ô tô trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: TH; ĐP;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).  

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4464/VPCP-KTTH về việc xử lý vốn đối ứng để nộp thuế mua ô tô của Dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.048

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241