Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4458 TCT/NV2 ngày 16/12/2003 của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế GTGT

Số hiệu: 4458TCT/NV2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 16/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4458 TCT/NV2
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi:  

- Công ty SXKD xuất nhập khẩu PROSIMEX
- Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời Công văn số 286/TCKT-PRO ngày 07 tháng 10 năm 2003 của Công ty SXKD xuất nhập khẩu PROSIMEX về hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT nhập khẩu phân bón.

Theo nguyên tắc thì thuế GTGT của lô hàng phân bón Urea nhập khẩu kê khai khấu trừ trong 6 tháng nhưng do có sự nhậm lẫn nên Công ty đã kê khai vào tháng 5, Công ty phải liên hệ với Cục thuế TP. Hà Nội để được điều chỉnh lại.

Cục thuế thành phố Hà Nội qua kiểm tra nếu xác định đúng có sự nhầm lẫn như giải trình của Công ty xem xét xử lý hoàn thuế cho đơn vị theo quy định.

2. Về thuế GTGT tiền thuê kho.

Tại Điểm 6, Mục 1, phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 9 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính có quy định: “Giá tính thuế GTGT là giá cho thuế chưa có thuế. Trường hợp cho thuê theo hình thức thu tiền thuê từng kỳ hoặc thu trước tiền thuê cho một thời hạn thuê thì thuế GTGT tính trên số tiền thu được từng kỳ hoặc thu trước, bao gồm cả các khoản thu dưới hình thức khác như thu tiền để hoàn thiện, sửa chữa nâng cấp nhà cho thuê theo yêu cầu của bên thuê”. Theo đó giá tính thuế GTGT ngoài giá cho thuê kho theo hợp đồng còn bao gồm cả số tiền của Công ty Diethelm chuyển đến để đầu tư thiết bị cho Công ty.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty và Cục thuế TP. Hà Nội được biết, thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4458 TCT/NV2 ngày 16/12/2003 của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.120
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126