Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4441/TCHQ-TXNK áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4441/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 23/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4441/TCHQ-TXNK
V/v áp dụng mức thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại Nam Chinh.
(Phòng 1203 Nhà N17-1, Khu đô thị mới Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/CV-NC2012 của Công ty TNHH Thương mại Nam Chinh trình bày vướng mắc về việc áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định: “Thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác, bao gồm các loại đã qua chế biến hoặc chưa chế biến như cám, bã, khô dầu các loại, bột cá, bột xương, bột tôm và các loại thức ăn khác dùng cho gia súc, gia cầm và vật nuôi” được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5%. Trong Thông tư không có quy định các chế phẩm là phụ gia thức ăn chăn nuôi được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5%. Do đó, đề nghị Công ty thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng cho mặt hàng chế phẩm chứa emzyme và acid lacdry mà Công ty nhập khẩu theo thuế suất 10%. Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc của Công ty và sẽ trao đổi với các đơn vị có liên quan để xem xét, sửa đổi các quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BTC cho phù hợp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thương mại Nam Chinh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để biết);
- Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính (để biết);
- Lưu: VT, TXNK -CST (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4441/TCHQ-TXNK áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.127

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.108.182